Adatvédelmi Szabályzata és Használati Feltételei

Tartalomjegyzék

1. Ki felel az adataim kezeléséért?
2. Milyen adatokat gyűjtenek?
3. Kötelező-e az adatszolgáltatás?
4. Milyen sütiket használnak?
5. Milyen célokból és milyen jogalapra támaszkodva kezelik az adataimat?
     5.1 A pályázati portál műszaki biztosítása és naplófájlok létrehozása
          5.1.1 Az adatkezelés jellege és célja
          5.1.2 Az adatkezelés jogalapja
          5.1.3 A tárolás időtartama
          5.1.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek

     5.2 Webes követés a Google Analytics használatával
           5.2.1 Az adatkezelés jellege és célja
           5.2.2 Az adatkezelés jogalapja
           5.2.3 A tárolás időtartama
           5.2.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek

    5.3 Közösségi média bővítmények beágyazása
           5.3.1 Az adatkezelés hatálya és célja
           5.3.2 Az adatkezelés jogalapja
           5.3.3 A tárolás időtartama
           5.3.4 Tiltakozási és megszüntetési lehetőség      

    5.4 Online alkalmazás
          5.4.1 Az adatkezelés jellege és célja
          5.4.2 Az adatkezelés jogalapja
          5.4.3 A tárolás időtartama
          5.4.4 Tiltakozási és törlési lehetőségek

     5.5 Jelöltek összegyűjtése
          5.5.1 Az adatkezelés jellege és célja
          5.5.2 Az adatkezelés jogalapja
          5.5.3 A tárolás időtartama
          5.5.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek

     5.6 Jelöltgyűjtés
          5.6.1 Az adatkezelés jellege és célja
          5.6.2 Az adatkezelés jogalapja
          5.6.3 A tárolás időtartama
          5.6.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek

     5.7 Értesítések
          5.7.1 Az adatkezelés jellege és célja
          5.7.2 Az adatkezelés jogalapja
          5.7.3 A tárolás időtartama
          5.7.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek

     5.8 A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
     5.9 Személyzeti tanácsadók alkalmazása

6. Ki kapja meg az adataimat?
7. Fogják az adataim kezelni az EU-n / EGT-n kívül (harmadik országbeli adattovábbítás)?
8. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?
9. Milyen mértékben alkalmaznak automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?


Adatvédelmi Nyilatkozat online alkalmazásokhoz
Jelen pályázati portál lehetővé teszi, hogy online benyújtsa a pályázatát, és a meghirdetett állásokra jelentkezzen a Bertelsmann Csoport vállalatainál (a továbbiakban „Csoportvállalat”) vagy a Bertelsmann Alapítványnál (a továbbiakban „Bertelsmann Alapítvány”) vagy egy olyan kiválasztott Partnervállalatnál, amely a mi pályázati portálunkat használja (a továbbiakban „Partnervállalat”). Pályázata személyes adatokat is tartalmaz (a továbbiakban: „adatok”), és ezért adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”).

A tisztességes és átlátható adatkezelés elvei megkövetelik, hogy Ön tájékoztatást kapjon az egyes adatkezelési műveletek létezéséről és azok céljáról az online pályázatával kapcsolatban. A technikai és szervezési biztonsági intézkedések védik az adatait a véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy az illetéktelen hozzáféréssel szemben.
A következő Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozik a pályázati portálra a világ minden részén, az EU-ban és az EU-n kívül, és teljesíti a GDPR 12–14. cikkeiben meghatározott tájékoztatási követelményeket. Ezeket az adott álláshirdetésben található Adatvédelmi Nyilatkozat egészíti ki (a továbbiakban: „1. szintű információ”). A megfelelő helyeken hivatkozások találhatók az egyes EU-s és EU-n kívüli országokból származó pályázók adatainak kezelésére vonatkozó helyi szabályozásra.

Fenntartjuk a jogot a jelen nyilatkozat bármikori módosítására, és a megfelelő mértékben biztosítjuk a módosításra vonatkozó szükséges tájékoztatás(oka)t. A felülvizsgált nyilatkozatot közzétesszük a portálon, vagy bejelentjük a változást az oldal kezdőlapján. A jelen nyilatkozat alján található „Legutóbbi frissítés” jelmagyarázat alapján meghatározhatja a Nyilatkozat módosításainak időpontját. A módosítások a felülvizsgált nyilatkozat közzétételét követően válnak hatályossá, az alkalmazandó nyilatkozati követelmények kivételével. Ha a módosításokat követően folytatja a portál használatát, akkor azt úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosításokat. Ha nem fogadja el egészben vagy részben a jelen nyilatkozat feltételeit, akkor úgy is dönthet, hogy nem használja tovább a portált.

1. Ki felel az adataim kezeléséért?
A Bertelsmann SE & Co. KGaA (Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh, Németország) üzemelteti a pályázati portált és felel az adatai kezeléséért, ha egy meghatározott állásra pályázik a Bertelsmann SE & Co. KGaA-nál, vagy vállalja, hogy részt vesz a jelöltek begyűjtésében és/vagy vállalja, hogy részt vesz a jelöltgyűjtésben.
Ezen kívül a A Bertelsmann Csoportvállalatok vagy a Bertelsmann Alapítványok vagy a Partnervállalatok, amelyek a pályázati portált az online alkalmazásokhoz használják - felelnek az adatkezelésért a konkrét pályázati eljárásban. Főszabályként a Bertelsmann Csoportvállalat vagy a Bertelsmann Alapítvány vagy egy Partnervállalat felel azért az álláshirdetésért, amelyre Ön jelentkezett. A Bertelsmann SE & Co. KGaA kivételével, amely ebben az összefüggésben az Adatvédelmi Megállapodás alapján működik, egyetlen más Csoportvállalat vagy Bertelsmann Alapítvány vagy Partnervállalat sem fér hozzá az Ön adataihoz. Ha azonban gyakornoki programra, csoportos vagy alapítványi álláshirdetésre jelentkezik, vagy beleegyezik abba, hogy részt vesz a jelölt-begyűjtésben, kivételes esetekben több Csoportvállalat vagy több Bertelsmann Alapítvány vagy Partnervállalat is felelősséget vállalhat és hozzáférhet az adataihoz. Az adott felelős Csoportvállalat vagy Bertelsmann Alapítvány vagy Partnervállalat cégnevét és címét a fentiekben ismertetett álláshirdetésben található első szintű információ tartalmazza.

A Bertelsmann SE & Co. KGaA adatvédelmi tisztviselőjét a fenti postai címen vagy a datenschutz@bertelsmann.de címen érheti el. Annak érdekében, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérelmét azonnal és megfelelően fel tudjuk dolgozni, kérjük, forduljon közvetlenül a felelős vállalat vagy a Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat adatvédelmi tisztviselőjéhez. Ezeket az információkat az álláshirdetésben található első szintű információkból is megszerezheti.

2. Milyen adatokat gyűjtenek?
Amikor meglátogatja a pályázati portált, a hívó számítógép automatikusan gyűjti az információkat (a továbbiakban: „hozzáférési adatok”). A hozzáférési adatok tartalmazhatnak információkat a böngésző típusáról, a böngésző verziójáról, az operációs rendszerről, az internetszolgáltatóról, a pályázati portál használatának dátumáról és időpontjáról, a korábban meglátogatott webhelyekről, az újonnan megnyitott webhelyekről és a számítógép IP-címéről.

Az online pályázat használatakor létre kell hoznia egy pályázati profilt. A pályázati profil létrehozásához az Ön vezeték- és utóneve, tartózkodási helye és e-mail címe, valamint a felhasználóneve és jelszava szükséges. Ugyanakkor a képzettségi és/vagy szakmai háttérrel, képesítésekkel és készségekkel, nyelvtudással és utazási hajlandósággal kapcsolatos dokumentumok vagy információk feltöltése önkéntes és nem kötelező a regisztrációhoz. Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbben pályázhasson a különböző pozíciókra, pályázati profiljának érvényesnek kell lennie a pályázati portálon keresztül elérhető minden online pályázatra.

Az általános profiladatokon kívül a munkához kapcsolódó információk is szükségesek, ha Ön egy adott állásra jelentkezik. Míg az általános profiladatok más online alkalmazásokhoz is használhatók, az állás-specifikus információkat minden online pályázathoz újra összegyűjtik és kezelik. Bizonyos körülmények között esélyegyenlőségi adatok (pl. etnikai hovatartozás, nem, társadalmi-gazdasági háttér) megosztását is kérhetjük Öntől. Erre önkéntes alapon és kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül sor.

A kötelező mezőket rendszerint csillaggal (*) jelölik, és minden más mező kitöltése önkéntes. A pályázati profilon kívüli egyéb adatok, mint például a kommunikációs tartalom (pl. e-mail kapcsolat), az értékelések (pl. az értékelő központ eredményei vagy az alkalmassági tesztek), illetve a számviteli adatok (pl. az utazási költségek megtérítése) is kezelhetők, ha a pályázati eljárást jogszabály vagy szerződés írja elő, valamint ha Ön ehhez hozzájárulását adta. Ezeket az adatokat általában nem a pályázati portálon kezelik.

3. Kötelező-e az adatszolgáltatás?
Kötelező az adatszolgáltatás, ha az adatkezelést jogszabály vagy (elő)szerződés írja elő. Az online kérelemhez a Bertelsmann Csoportvállalatnak vagy a Bertelsmann Alapítványnak vagy a Partnervállalatnak kell megadnia a munkaerő-felvételi döntéshez, tehát a szakmai készségek vizsgálatához szükséges adatokat, illetve azokat, amelyeket a Bertelsmann Csoportvállalat vagy a Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat köteles begyűjteni. Ezen adatok nélkül nem lehetséges a regisztráció, és az online pályázat sem. Ha az adatkezelés jogos érdekek alapján történik, akkor alapvetően nem köteles megadni nekünk adatait.

4. Milyen sütiket használnak?
A pályázati portál egy webhely-szolgáltatás. A szolgáltatás biztosítása érdekében funkcionális és opcionális sütiket használunk. A sütik olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a számítógépén tárolunk, amikor Ön meglátogatja a pályázati portált. A tárolt sütik az Ön által használt böngészőhöz vannak hozzárendelve. Ha ismét megnyílik a pályázati portál, a webböngésző elküldi a sütik tartalmát, és így lehetővé teszi a felismerését. A funkcionális sütik elősegítik a pályázati portál technológiáit és funkcióit, és megkönnyítik a portál használatát. Az opcionális sütik viszont a felhasználói viselkedés rögzítésével és statisztikai értékelésével segítenek a pályázati portál ajánlatainak optimalizálásában.
A sütik bizonyos időtartamra korlátozódnak (pl. a böngésző munkamenetének lejáratára), és ezen időszak után törlésre kerülnek (úgynevezett „munkamenet sütik”). Ezen kívül kívánsága szerint konfigurálhatja és törölheti a sütiket a böngésző beállításaiban. A korai törlés azonban azt eredményezheti, hogy a pályázati portál ajánlatai csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. Ez negatív hatással lehet a felhasználóbarátságra is.

Ha Ön először látogat el a pályázati portálra, egy banner fog megjelenni, amelyben a hozzájárulását kérjük az opcionális sütik használatához. A sütikre vonatkozó információk és a mindenkori felhasználási célok részletesen fel vannak sorolva. Miután beállította a preferenciáit, a banner nem jelenik meg újra, amikor újra meglátogatja a pályázati portált. Ha módosítani kívánja a preferenciáit, akkor a bannerhez a böngésző gyorsítótárának és a tárolt sütiknek a törlése és a pályázati portál újbóli meglátogatása után férhet hozzá, vagy a „Süti hozzájárulás-kezelő” linkjét használhatja a banner újbóli megnyitásához.

A pályázati portál a Google Címkekezelőt használja a funkcióihoz. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok („Google”) biztosítja. A Google Címkekezelő segítségével a portál weboldalába integrált webkövető szolgáltatások (lásd az 5.2. szakaszt) és egyéb szolgáltatások úgynevezett „címkék” (ezek a weboldal kódjának helyőrzői) segítségével kezelhetők. A Google Címkekezelő csak ezeket a címkéket valósítja meg. A Google Címkekezelő nem használ sütiket, és nem gyűjt kifejezetten személyes adatokat. A Google Címkekezelő csupán más címkéket indít el, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

5. Milyen célokból és milyen jogalapra támaszkodva kezelik az adataimat?
Az adatkezelés céljai a műszaki, szerződéses vagy jogi követelményekből eredhetnek, valamint szükség esetén az Ön hozzájárulásából. A 2. pontban hivatkozott adatokat a következő célokból kezeljük:

  • technika biztosítása és biztonság,
  • webes követés a Google Analytics használatával,
  • online alkalmazás,
  • jelöltek begyűjtése,
  • jelöltgyűjtés és
  • értesítések.

Más célokból nem történik adatkezelés a pályázati portálon.

5.1 A pályázati portál műszaki biztosítása és naplófájlok létrehozása
5.1.1 Az adatkezelés jellege és célja

A pályázati portál működéséhez, a biztonsági elemzések elvégzéséhez és a támadások elleni védekezéshez a 2. pontban hivatkozott hozzáférési adatokat a hívó számítógép számítógépes rendszere a hozzáférés során és használat közben automatikusan rögzíti és rövid határidővel tárolja. Az ott található szerver-naplófájlokat általában nem tároljuk más adatokkal együtt. A szerver naplófájljait a statisztikai értékelésekhez használjuk a technikai hibák elemzése és visszaállítása, a támadások és a csalási kísérletek leküzdése, valamint a weboldal funkcionalitásának optimalizálása érdekében.

5.1.2 Az adatkezelés jogalapja
A személyes szerver-naplófájlok gyűjtésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A funkcionalitás biztosítása, a biztonsági elemzések elvégzése és a veszélyek elhárítása jogos érdekek.

5.1.3 A tárolás időtartama
A pályázati portál felkeresése után a szerver naplófájljait a hozzá kapcsolódó webkiszolgálón tároljuk, és az abban szereplő IP-címet legkésőbb 7 nap elteltével töröljük. Az adattárolás időtartama alatt végzett értékelést kizárólag támadás esetén végzünk.

5.1.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a szerver naplófájljaiban használt adatainak kezelése ellen, ha erre különleges okai vannak. Amennyiben élni kíván a tiltakozási jogával, kérjük, forduljon a felelős Bertelsmann Csoportvállalathoz vagy a Bertelsmann Alapítványhoz vagy Partnervállalathoz, és ismertesse az okokat. 

5.2 Webes követés a Google Analytics használatával
5.2.1 Az adatkezelés jellege és célja

A Google Analytics webes követő szolgáltatását a pályázati portálon használjuk. A Google Analytics szolgáltatója Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok („Google”) biztosítja. A Google Analytics álneves felhasználói profilt hoz létre a pályázati portál felhasználóbarátságának optimalizálása érdekében. Hozzáférési adatait a 2. pont szerint rögzítjük, és a használati viselkedést a 4. pont szerinti opcionális sütik segítségével értékeljük. A webes követéshez általában nem szükséges a személyes azonosítás, így a hozzáférési adatok begyűjtésekor a tárolt IP-cím lerövidül, mielőtt azt a Google nek továbbítjuk, és Önre nézve nem lehet következtetéseket levonni. Az álneves felhasználóprofilt a továbbítás után a pályázati portál felhasználóbarátságának optimalizálása érdekében értékeljük. Nem kapcsoljuk össze azokat az egyéb Google adatokkal. A megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés biztosítja, hogy a Google csak az utasítások szerint kezelheti az adatokat.
A Google Analytics adatkezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az álneves felhasználói profilok rögzítésének és értékelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az indokolt érdek alapja a weboldal felhasználóbarátságának optimalizálása.

5.2.3 A tárolás időtartama
Az álneves felhasználói profilokat általában addig tároljuk, amíg Ön nem tiltakozik a használat ellen. A maximális tárolási időtartam 26 hónap.

5.2.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek
A böngésző beállításainak megváltoztatásával vagy süti-preferenciák beállításával a Süti hozzájárulás-kezelőben és/vagy az elérhető böngésző bővítmények letöltésére és telepítésére használt alábbi linkre kattintva bármikor tiltakozhat a webkövetési szolgáltatások használata ellen:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.3 Közösségi média bővítmények beágyazása
5.3.1 Az adatkezelés hatálya és célja

A közösségi hálózatok bővítményeit a pályázati portálba integráljuk. Jelenleg a következő bővítményeket használjuk: Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Stumbleupon, Tumblr, Twitter, VK, Whatsapp és Xing. Annak érdekében, hogy Ön az adatait teljes mértékben felügyelhesse, a Shariff funkciót használjuk. Ez azt jelenti, hogy amikor meglátogatja webhelyünket, általános szabályként a személyes adatokat nem továbbítjuk a bővítmények szolgáltatóinak. A bővítmény szolgáltatóját az ikonon lévő jelölésen láthatja a kezdőbetű vagy a logó alapján. A gomb segítségével közvetlenül tudunk kommunikálni a bővítmény szolgáltatójával. Ha rákattint a kiemelt mezőre, és engedélyt ad, a bővítmény szolgáltatója megkapja az információt, hogy Ön megnyitotta az online ajánlatunkat tartalmazó megfelelő weboldalt. Továbbítani fogjuk az Ön további adatait is, különösen az IP-címét. A bővítmény aktiválásával tehát személyes adatai a megfelelő bővítmény-szolgáltatóhoz kerülnek, és ott tárolják.
Nem tudjuk befolyásolni az összegyűjtött adatokat és adatkezelési eljárásokat, és nem ismerjük az adatgyűjtés teljes hatályát, az adatkezelési célokat vagy a tárolási időszakokat. Mi sem rendelkezünk elérhető információkkal az összegyűjtött adatok adott hálózat általi törléséről. Erre vonatkozóan bővebb információkat az adott hálózat adatvédelmi nyilatkozatában talál.
- http://www.facebook.com/policy.php
- https://www.google.com/policies/privacy/
- http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
- https://www.reddit.com/wiki/privacypolicy
- https://mix.com/privacy
- https://www.tumblr.com/privacy/de
- https://twitter.com/privacy
- https://vk.com/terms
- https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

5.3.2 Az adatkezelés jogalapja
A bővítmények használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A bővítmények segítségével lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy megtekintse vállalatunk profiljait a közösségi hálózatokban, hogy megossza az álláshirdetéseket, és így kapcsolatba lépjen más felhasználókkal. A jogos érdekek a szolgáltatások és a felhasználóbarátság javítása.

5.3.3 A tárolás időtartama
A pályázati portálon ebben a kontextusban nem tároljuk az Ön személyes adatait. Adatai tárolásának időtartamával kapcsolatos további információkért tekintse meg az adott közösségi hálózat adatvédelmi információit.

5.3.4 Tiltakozási és elhárítási lehetőség
A bővítmények használata önkéntes, és csak akkor jelennek meg, ha rákattint a bővítményre, amellyel hozzáférhet az egyes közösségi médiahálózatokhoz. További információk a tiltakozás és az elhárítás lehetőségéről az adott közösségi hálózatok adatvédelmi információiban találhatók.

5.4 Online alkalmazás
5.4.1 Az adatkezelés jellege és célja

Pályázói profiljának létrehozásával és online pályázati kérelmének befogadásával egy adott álláshirdetés vonatkozásában kezeljük az adatait. Munkaszerződés vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor a leendő munkáltatója érdekelt annak biztosításában, hogy Ön rendelkezzen a szükséges szakmai képességekkel és az adott munkára való alkalmassággal. Az adatkezelés terjedelme, a pályázati eljárás és az eszközök megválasztása (pl. telefonos interjú, értékelő központ, személyes interjú) az adott álláshirdetés igényeitől függ. Függ továbbá attól is, hogy mely személyek vesznek részt az adatkezelésben, akik ezért hozzáférhetnek adataihoz. Ezen személyek közé tartoznak általában a személyzeti osztály munkatársai (más néven „toborzók”) és az ellenőrök, valamint egyes esetekben a szakember vezetők is. Az országtól és a pozíciótól függően az Ön munkáját az üzemi tanács tagjai vagy a súlyos fogyatékkal élő munkavállalók képviseleti szervezeteinek tagjai is kezelhetik, akik döntéshozatalban való részvételi jogukat gyakorolják. Ha ezen túlmenően más személyek vagy szervezetek (pl. szolgáltatók) férnek hozzá az Ön adataihoz, ez mindig szerződéses titoktartási megállapodás és/vagy adatvédelmi megállapodás alapján történik.

5.4.2 Az adatkezelés jogalapja
Az online pályázatban szereplő adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a munkaerő-felvételi döntés és a munkaszerződés indokolásának szükségessége. Ezenkívül a pályázói adatok kezelésének helyi jogalapja akkor is alkalmazandó, ha az ország, amelyben az adatkezelő székhelye található, ilyen jogszabályt alkotott a GDPR 88. cikk (1) bekezdése szerint. Az EU-n kívüli országok ezen és más helyi jogalapjait itt tekintheti meg.

Annak biztosítása érdekében, hogy pénzösszegeket és egyéb gazdasági előnyöket ne fordítsanak terrorcselekmény céljára, a személyes adatait egy úgynevezett terrorlista-szűrés keretében ellenőrizzük. A vonatkozó jogalap attól az országtól függ, amelyikben Ön a pályá-zatát benyújtotta.

5.4.3 A tárolás időtartama
Az Ön adatait addig kezeljük, amíg az a munkaviszony létrehozásához szükséges. Az online pályázat, és ezáltal az adott pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés célja is véget ér a felvételi döntés meghozatalával. Miután a pályázó adataira vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési időszak lejár, az adatai törlésre kerülnek. A jogszabályban meghatározott megőrzési időszak a felelős személyre irányadó helyi jogszabályoktól függ.
Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a különböző pozíciókra pályázni és további funkciókat, mint például a jelöltek begyűjtésében való részvételt felajánlani Önnek, az Ön pályázói profilja a pályázati portálon benyújtott további online pályázatokhoz is használható, az online pályázati eljárás alatt vagy az után. Az általános profiladatok tárolásra és felhasználásra kerülnek, az állás-specifikus adatokat a fenti határidők szerint töröljük. A pályázói profil automatikusan törlésre kerül, ha a (legutóbbi) online jelentkezés befejezése után egy bizonyos ideig nem használta azt. A pontos időtartam a profil létrehozása során kiválasztott lakóhely szerinti országtól függ. A részleteket itt találhatja meg. A törlésről időben értesítjük Önt e-mailben, és lehetősége van arra, hogy a pályázói profil használatával meghosszabbítsa a tárolási időt.

5.4.4 Tiltakozási és törlési lehetőségek
Adatainak a kezelése a munkaerő-felvételi döntés meghozatalához szükséges. Ennek eredményeképpen nem lehetséges a tiltakozás.

5.5 Jelöltek összegyűjtése
5.5.1 Az adatkezelés jellege és célja

Az egyéni online pályázattól függetlenül lehetősége van arra, hogy a regisztráció során részt vegyen a világméretű jelölt-gyűjtésben. A jelöltgyűjtésben való részvétel csak az Ön hozzájárulásával történhet, amelyet a regisztrációkor adhat meg. Ez a hozzájárulás lehetővé teszi, hogy a Bertelsmann és a Bertelsmann Alapítványok és a Partnervállalatok minden toborzója jogosult legyen hozzáférni a pályázói profiljához, hogy ellenőrizhessék, van-e megfelelő állásajánlat. Az egyetlen tárgy az Ön általános profiladatai és kifejezetten nem az állás-specifikus követelmények, amennyiben Ön egy vagy több pályázati folyamatban is részt vesz. Az ellenőrzést manuálisan is elvégzik, nem pedig automatizált egyedi eseti döntésekkel vagy profilalkotással. Megfelelő állásajánlatok esetén az álláshirdetésért felelős Bertelsmann Csoportvállalat vagy Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat keresi meg Önt, feltéve, hogy hozzájárult az állásokkal kapcsolatos értesítésekhez a láthatóságára vonatkozó hozzájárulásán kívül (további információkért tekintse meg az 5.7 pontot). Az online pályázatot még nem igazolja, ha velünk kapcsolatba lép, ezért Ön szabadon dönthet arról, hogy pályázni kíván-e vagy sem. Ha a pályázatot benyújtja, adatait az 5.4 pontnak megfelelően kezeljük.

A Bertelsmann Csoportvállalatai, valamint a Partnervállalatok a világ minden pontján megtalálhatók. Ezért a hozzáférésre az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülről is (a továbbiakban: „EU/EGT”) sor kerülhet, mint például az USA-ból vagy Brazíliából (a továbbiakban: „harmadik országbeli adattovábbítás”). A GDPR-t először csak az EU-ban/EGT-ben kell alkalmazni, így nem garantálható az adatvédelem globálisan megfelelő szintje. Ugyanakkor folyamatban vannak a harmadik országokra vonatkozó hasonló szintű adatvédelem biztosítására irányuló erőfeszítések. Például az EU Bizottsága által biztosított általános szerződési feltételek megfelelő garanciának minősülhetnek. Kivételesen bármely garanciáról le lehet mondani, ha Ön ehhez hozzájárul. Ezért a vállalatcsoporton belüli és az alapítványok csoportjához, valamint a Partnervállalatokhoz történő adattovábbításhoz való hozzájárulás magába foglalja az adatok harmadik országoknak történő továbbítását is a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogi követelményeknek megfelelően. Ezenkívül az EU Bizottság bizonyos harmadik országokat biztonságos harmadik országoknak minősített, ezért ezek esetében is el lehet tekinteni a megfelelő biztosítékoktól.

5.5.2 Az adatkezelés jogalapja
A jelöltek begyűjtésében való részvétel jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ezenkívül a pályázói adatok kezelésének helyi jogalapja akkor is alkalmazandó, ha az ország, amelyben az adatkezelő székhelye található, ilyen jogszabályt alkotott a GDPR 88. cikk (1) bekezdése szerint. Az EU-n kívüli országok ezen és más helyi jogalapjait itt tekintheti meg.
A hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulás megtagadása vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja negatívan a jelenlegi pályázati eljárásokat.

5.5.3 A tárolás időtartama
Az Ön részvétele a jelöltgyűjtésben és a toborzók ebből adódó hozzáférése csak addig érvényes, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását, és/vagy nem törli a pályázati profilját. A folyamatban lévő pályázati eljárásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A jogszabályban meghatározott megőrzési időszak a felelős személyre irányadó helyi jogszabályoktól függ.

5.5.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek
Ön bármikor visszavonhatja a jelöltgyűjtésben való részvételre vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve, ha korlátozza a hozzáférést a profilbeállításokban.

5.6 Jelöltgyűjtés
5.6.1 Az adatkezelés jellege és célja

Az egyéni online jelentkezéstől függetlenül Önnek lehetősége van arra, hogy részt vegyen az egész világra kiterjedő jelöltgyűjtésben a regisztráció alatt. A jelöltgyűjtésben való részvételre csak az Ön hozzájárulásával kerül sor, amelyet a regisztrációkor tud megadni. Az egyéni online pályázattól függetlenül lehetősége van arra, hogy a regisztráció során részt vegyen a világméretű jelölt-gyűjtésben. A jelöltgyűjtésben való részvétel csak az Ön hozzájárulásával történhet, amelyet a regisztrációkor adhat meg. Ez a hozzájárulás lehetővé teszi, hogy a Bertelsmann és a Bertelsmann Alapítványok és a Partnervállalatok minden toborzója jogosult legyen hozzáférni a pályázói profiljához, hogy ellenőrizhessék, van-e megfelelő állásajánlat. Az egyetlen tárgy az Ön általános profiladatai és kifejezetten nem az állás-specifikus követelmények, amennyiben Ön egy vagy több pályázati folyamatban is részt vesz. Az ellenőrzést manuálisan is elvégzik, nem pedig automatizált egyedi eseti döntésekkel vagy profilalkotással. Megfelelő állásajánlatok esetén az álláshirdetésért felelős Bertelsmann Csoportvállalat vagy Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat keresi meg Önt, feltéve, hogy hozzájárult az állásokkal kapcsolatos értesítésekhez a láthatóságára vonatkozó hozzájárulásán kívül (további információkért tekintse meg az 5.7 pontot). Az online pályázatot még nem igazolja, ha velünk kapcsolatba lép, ezért Ön szabadon dönthet arról, hogy pályázni kíván-e vagy sem. Ha a pályázatot benyújtja, adatait az 5.4 pontnak megfelelően kezeljük.

A Bertelsmann Csoportvállalatai, valamint a Partnervállalatok a világ minden pontján megtalálhatók. Ezért a hozzáférésre az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülről is (a továbbiakban: „EU/EGT”) sor kerülhet, mint például az USA-ból vagy Brazíliából (a továbbiakban: „harmadik országbeli adattovábbítás”). A GDPR-t először csak az EU-ban/EGT-ben kell alkalmazni, így nem garantálható az adatvédelem globálisan megfelelő szintje. Ugyanakkor folyamatban vannak a harmadik országokra vonatkozó hasonló szintű adatvédelem biztosítására irányuló erőfeszítések. Például az EU Bizottsága által biztosított általános szerződési feltételek megfelelő garanciának minősülhetnek. Kivételesen bármely garanciáról le lehet mondani, ha Ön ehhez hozzájárul. Ezért a vállalatcsoporton belüli és az alapítványok csoportjához, valamint a Partnervállalatokhoz történő adattovábbításhoz való hozzájárulás magába foglalja az adatok harmadik országoknak történő továbbítását is a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogi követelményeknek megfelelően. Ezenkívül az EU Bizottság bizonyos harmadik országokat biztonságos harmadik országoknak minősített, ezért ezek esetében is el lehet tekinteni a megfelelő biztosítékoktól.

5.6.2 Az adatkezelés jogalapja
A jelöltek begyűjtésében való részvétel jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ezenkívül a pályázói adatok kezelésének helyi jogalapja akkor is alkalmazandó, ha az ország, amelyben az adatkezelő székhelye található, ilyen jogszabályt alkotott a GDPR 88. cikk (1) bekezdése szerint. Az EU-n kívüli országok ezen és más helyi jogalapjait itt tekintheti meg.
A hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulás megtagadása vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja negatívan a jelenlegi pályázati eljárásokat.

5.6.3 A tárolás időtartama
Az Ön részvétele a jelöltgyűjtésben és a toborzók ebből adódó hozzáférése csak addig érvényes, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását, és/vagy nem törli a pályázati profilját. A folyamatban lévő pályázati eljárásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A jogszabályban meghatározott megőrzési időszak a felelős személyre irányadó helyi jogszabályoktól függ.

5.6.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek
Ön bármikor visszavonhatja a jelöltgyűjtésben való részvételre vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve, ha korlátozza a hozzáférést a profilbeállításokban.

5.7 Értesítések
5.7.1 Az adatkezelés jellege és célja

A regisztrálás során és a profil beállításokban lehetősége van arra, hogy hírlevélre feliratkozzon. A hírlevél útján hetente kap tájékoztatást kap e-mailben az aktuális állásajánlatokról, amelynek tartalma a kezdeti (első) online pályázatának tárgyköréhez igazodik. A hírlevél tartalma, azaz az Ön számára érdekes területek a profilbeállítások segítségével bővíthetők vagy módosíthatók. A hírlevélről a profil beállításaiban bármikor leiratkozhat.
A hírlevélen kívül lehetősége van arra is, hogy tájékozódjon az álláslehetőségekről. Ha a regisztráció során vagy a profilbeállításaiban ezt a beállítást választja, a toborzó személyesen kapcsolatba léphet Önnel e-mailben, és aktuális álláslehetőségeket javasolhat Önnek. Alapvetően ez csak az a toborzó lehet, aki hozzáférhet az Ön pályázati profiljához az online pályázata részeként. Ha Ön beleegyezett abba, hogy részt vesz a jelöltgyűjtésben, bármikor kapcsolatba léphet a hozzáférési jogokkal rendelkező összes toborzóval. Ebben az esetben az 5.5 pontban szereplő leírásokat kell alkalmazni. Profilbeállításai segítségével bármikor kikapcsolhatja ezt az értesítési lehetőséget. Ha Ön vállalta a jelöltgyűjtésben való részvételt, akkor bármikor felveheti Önnel a kapcsolatot az összes, hozzáférési joggal rendelkező toborzó. Ebben az esetben az 5.6. pontban leírtak alkalmazandók. Ezt az értesítési lehetőséget bármikor kikapcsolhatja profilja beállításain keresztül.
 
Mindkét értesítési funkció használható egymástól függetlenül. Mind a hírlevélre való regisztráció, mind a karrierügyekben való kapcsolat önkéntes, és azok nem befolyásolják a regisztrációt vagy a folyamatban lévő pályázati eljárásokat.

5.7.2 Az adatkezelés jogalapja
Az értesítésben szereplő adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdekek a pályázók megszerzésén és ezáltal az üres álláshelyek betöltésén alapulnak.

5.7.3 A tárolás időtartama
Adatait az értesítés céljából tároljuk, amíg Ön ki nem kapcsolja azt és/vagy nem törli a pályázói profilját. A folyamatban lévő pályázati eljárásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A jogszabályban meghatározott megőrzési időszak a felelős személyre irányadó helyi jogszabályoktól függ.

5.7.4 Visszavonási és eltávolítási lehetőségek
Az értesítések további fogadását bármikor lemondhatja az értesítések kikapcsolásával profil beállításaiban.

5.8 A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
Elvileg a konkrét pályázati eljárás során a pályázati portálon történő adatkezelés nem terjed ki a személyes adatok különleges kategóriáira. Ebben a tekintetben, ha olyan dokumentumokat tölt fel, mint például kísérőlevél vagy az önéletrajz, akkor Önnek tartózkodnia kell a személyes adatok különleges kategóriáinak megadásától.
A személyes adatok különleges kategóriái közé tartozik a faji és etnikai hovatartozás, a politikai vélemény, a vallási vagy világnézeti meggyőződés, illetve a szakszervezeti tagságra vonatkozó információ, valamint a genetikai adatok, a természetes személy egyértelmű azonosítására vonatkozó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok vagy a természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok.
A munkajog szerinti jogi kötelezettségek miatt a pályázati eljárásban biztosítani kell a részvételi jogot a súlyos fogyatékkal élő személyek képviseleti szerve számára, ha a munkaadó létrehozott ilyet. Ezért a pályázati eljárás során megkérdezhetjük, hogy igénybe kívánja-e venni a súlyos fogyatékkal élő személyek képviseleti szervének részvételét. Ugyanez vonatkozik az olyan képességekre is, mint a látás vagy a fizikai alkalmasság, illetve a mozgékonyság, ha az a pozíció betöltéséhez szükséges. Ezeket az adatokat azonban nem az online pályázati portálon, hanem más módon gyűjtjük, például papíralapon, és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tároljuk és semmisítjük meg. 
Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok speciális kategóriáiban a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja, feltéve, hogy az adatkezelés a munkajog, a társadalombiztosítási jog és a szociális védelemmel kapcsolatos jogok gyakorlásához, illetve a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy az Ön jogos érdeke elsőbbséget élvez az adatkezelés alóli kivételek vonatkozásában.
Kivételes esetekben sor kerülhet a személyes adatok különleges kategóriáinak gyűjtésére és további kezelésére, például esélyegyenlőségi célokból. Az adatkezeléshez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük, amennyiben az szükséges a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint.

5.9 Személyzeti tanácsadók alkalmazása
A Csoportvállalat, a Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat személyzeti tanácsadókat alkalmazhat meg a pályázók megszerzése céljából. Ebben az esetben az Ön pályázói adatait a tanácsadó az Ön hozzájárulása vagy az Ön és a tanácsadó közötti szerződés alapján továbbítja a Csoportvállalatnak, illetve a Bertelsmann Alapítványnak vagy a Partnervállalatnak. A továbbítás általában elektronikus úton történik, azaz e-mailben vagy az Ön pályázói profiljának csatolásával. A továbbításig bezárólag a személyzeti tanácsadó felelős az Ön jelentkezési adatainak kezeléséért. A Csoportvállalatnak, a Bertelsmann Alapítványnak vagy a Partnervállalatnak történő továbbítást követően az Ön jelentkezői adatait a felvételi döntés meghozatala és a munkaszerződés létrehozása céljából kezelik az 5.4 pontban leírtak szerint. A személyzeti tanácsadó alkalmazásának célja a megfelelő pályázók felkutatása. Ha Önt a Csoportvállalat, a Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat személyzeti tanácsadója javasolja egy álláslehetőségre, és fel is veszik, a személyzeti tanácsadók jutalékot kapnak ügyfeleiktől. E tekintetben az Ön jelentkezői adatait kivételesen a személyzeti tanácsadóknak járó jutalék kiszámítása és kifizetése céljából is kezelhetik.

Az Ön adatai kezelésének jogalapja DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a személyzeti tanácsadók és a Csoportvállalat, illetve a Bertelsmann Alapítvány vagy a Partnervállalat közötti szerződésben megállapított szolgáltatások teljesítése jelenti a jogos érdekeket. Az 5.4.3. pont szerinti, a pályázók adataira vonatkozó, jogszabályban meghatározott megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

6 Ki kapja meg az adataimat?
Az online pályázat során csak azok a személyek kaphatnak hozzáférést az adataihoz, akik a konkrét toborzási döntést meghozzák, vagy akik jelentős mértékben részt vesznek a döntésben. Ezen személyek közé tartoznak általában a személyzeti osztály munkatársai (az úgynevezett „toborzók”) és az ellenőrök, valamint bizonyos esetekben a szakember vezetők.
Ezen túlmenően, a munkajogi és a társadalombiztosítási jogi, illetve a szociális védelemre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés miatt szükség lehet egy adott pályázati eljárásban arra, hogy a munkavállalói képviselők (az üzemi tanács és a súlyos fogyatékkal élő személyek képviseleti szerve) hozzáférjenek az Ön pályázói profiljához.
A pályázati portál biztosítása és kezelése érdekében igénybe vett szolgáltatók is hozzáférhetnek a az Ön pályázói profiljához. Adatvédelmi szerződések biztosítják az Ön utasításainak betartását, az adatok biztonságát és az adatok bizalmas kezelését.
Az adatokat a Bertelsmannon kívüli címzetteknek továbbítjuk, ha azt jogszabály írja elő, vagy ha Ön ahhoz hozzájárulását adta. Ez vonatkozik a Bertelsmann Csoportvállalataiban vagy a Bertelsmann Alapítványokban vagy a Partnervállalatokban található címzettekre is, mivel az adatvédelmi jogszabályok nem rendelkeznek csoportmentességről. Ilyen körülmények között a következő címzettek férhetnek hozzá az Ön pályázói profiljához:

  • A Bertelsmann Csoportvállalatai és/vagy a Bertelsmann Alapítványok és/vagy a Partnervállalatok, amelyek hozzáférése az Ön pályázói profiljához a felvételi döntéshez vagy a világszintű jelöltgyűjtésben való részvételhez szükséges;
  • személyzeti tanácsadók, munkaerő-toborzó ügynökségek, amelyek teljes mértékben vagy részben részt vesznek jelöltek megszerzésében és/vagy a toborzási döntések meghozatalában;
  • az állami szervek és intézmények, mint például a munkaügyi bíróságok és a bűnüldöző hatóságok, amelyeknek a jogi vagy szabályozási kötelezettségek betartása miatt kell hozzáférniük a pályázói profiljához.

7. Fogják az adataim kezelni az EU-n / EGT-n kívül (harmadik országbeli adattovábbítás)?
Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy részt vegyen a jelöltek világszintű gyűjtésében vagy jelöltgyűjtésben, az adatokat harmadik országba továbbítjuk. Az Ön hozzájárulásával a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, kifejezetten tudomásul veszi, hogy a harmadik országokba történő adattovábbítás nem biztosít az EU szintjének megfelelő adatvédelmet. A harmadik országban létrehozott Csoportvállalatokra vonatkozó áttekintés itt található. Az adatkezelés terjedelmére és céljára vonatkozó további információk a jelöltgyűjtésben való részvétel tekintetében az 5.5.1 pontban találhatók. A jelöltgyűjtésben való részvételre vonatkozó adatkezelés terjedelmére és céljára vonatkozó további információk az 5.6.1 pontban találhatók.

8. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?
Adatait a pályázói profiljában bármikor megtekintheti. Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni a személyéről tárolt adatokról, azzal a feltétellel, hogy évente csak az első kérelmet teljesítjük ingyenesen. Ha személyes adatai helytelenek vagy már nem naprakészek, akkor joga van kérni azok helyesbítését. Ön jogosult arra is, hogy kérje az adatkezelés megszüntetését vagy korlátozását a GDPR 17. vagy 18. cikkeiben foglaltak szerint. A profilbeállításai segítségével bármikor Ön is helyesbítheti vagy törölheti az adatait. Jogosult arra is, hogy az Ön által megadott adatokat széles körben használt és géppel olvasható formában közöljük (az úgynevezett „adathordozhatósághoz való jog”).
Ön bármikor visszavonhatja a jelöltgyűjtésben való részvételre vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve a hozzáférés korlátozásával a profilbeállításokban.

A GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatai olyan kezelése ellen, amelyet a GDPR (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapra támaszkodva végeznek. 
Önnek lehetősége van arra is, hogy kapcsolatba lépjen egy adatvédelmi hatósággal és panaszt nyújtson be. A Bertelsmann SE & Co KGaA vonatkozásában az illetékes hatóság az
Észak-Rajna-Vesztfália adatvédelemért és információszabadságért felelős biztosa
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Az egyes szövetségi államok és az EU tagállamai további adatvédelmi hatóságai itt találhatók. Ön ugyanakkor megkeresheti a tartózkodási helyéért felelős adatvédelmi hatóságot is.

9. Milyen mértékben alkalmaznak automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?
Adatainak pályázati portálon történő kezeléséhez sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem alkalmazunk.

2.3-es verzió, közzétéve: 2021. augusztus 16-án

A 2.1-es verziót innen töltheti le

A 2.2-es verziót innen töltheti le