Algemene privacyverklaring

Privacyverklaring inzake online sollicitaties
Bertelsmann SE & Co. KGaA en haar dochterondernemingen en joint venture partners heten u van harte welkom op ons online sollicitatieplatform. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt als sollicitant of als werknemer van een van onze bedrijven. Over het algemeen gesproken voldoen wij aan alle lokale, regionale en nationale wetten inzake gegevensbescherming.

Inzameling en verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw naam, postadres of e-mailadres. Door een online sollicitatie te voltooien, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw sollicitatie te beoordelen en als u bij ons in dienst treedt, kunnen de gegevens die u in uw sollicitatie en kandidaatprofiel aan ons verstrekt, worden gebruikt als onderdeel van onze introductie- en personeelsinformatiebeheerprocessen.
Afhankelijk van de functie waarnaar u solliciteert, is voorafgaand aan het dienstverband mogelijk een antecedentenonderzoek vereist. Wij voldoen aan alle lokale, regionale en nationale wetten met betrekking tot het melden en gebruiken van antecedentenonderzoeken voorafgaand aan het dienstverband.

Categorieën van verwerkte gegevens
Als u bij ons solliciteert naar een functie, verwerken we de volgende soorten gegevens over u:

 • Persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, beroep, land van verblijf en nationaal verzekerings- of sociale zekerheidsnummer of een soortgelijk nummer;
 • Contactgegevens van uw werk- en persoonsgegevens, zoals e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer;
 • Legitimatiebewijzen, zoals een fotokopie van uw paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of andere documentatie zoals voorgeschreven door de lokale wetgeving. Kopieën van deze documenten kunnen een foto van uw gezicht en schouders bevatten;
 • Gegevens die nodig zijn ter naleving van wetgeving inzake positieve actie en gelijke kansen (die gevoelige gegevens kunnen bevatten); en
 • Overige gegevens die u via ons wervingsproces aan ons verstrekt.

Als u een huidige medewerker van ons bent, kunnen we de volgende informatie over u verzamelen als onderdeel van ons personeelsbeheer:

 • Uw naam, het e-mailadres van uw werk en andere contactgegevens van het werk;
 • Uw rol, positie of functie op het werk;
 • In bepaalde gevallen legitimatiebewijzen, zoals een fotokopie van uw paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of andere documentatie zoals voorgeschreven door de lokale wetgeving. Kopieën van deze documenten kunnen een foto van uw gezicht en schouders bevatten;
 • Gegevens die nodig zijn ter naleving van wetgeving inzake positieve actie of gelijke kansen (die gevoelige gegevens kunnen bevatten);
 • Gegevens samenhangend met personeelsbeheer, zoals gegevens over opleidingen, prestatiebeoordelingen, absentie- en tijdregistratie, disciplinaire, klachten- of bekwaamheidsprocedures, antecedentenonderzoek; en
 • Details over uw toegang tot onze bedrijfslocaties en systemen, software en websites.


Nauwkeurigheid en volledigheid
Wij stellen alles in het werk om de juistheid en volledigheid van uw persoonsgegevens te handhaven. U kunt ons hierbij echter in belangrijke mate helpen door uw kandidaatprofiel up-to-date te houden en contact met ons op te nemen als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn of als u zich realiseert dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor een van de volgende doeleinden:

 • Om uw geschiktheid voor een van onze huidige of toekomstige vacatures te bepalen en uw referenties en educatieve achtergrond te bevestigen;
 • Ten behoeve van de algemene personeelsadministratie, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, opleiding en ontwikkeling, prestatiebeheer, ziekte- en absentiebeheer, klachten- en disciplinaire procedures, bewaking van gelijke kansen, bedrijfscontinuïteitsplanning;
 • Voor intern financieel beheer, inclusief onkostenvergoedingen voor personeel, reizen en tijdregistratie;
 • Voor het bewaken en beoordelen van de naleving van ons beleid en onze normen;
 • Voor administratieve doeleinden in verband met de beveiliging van, en toegang tot, onze systemen, bedrijfslocaties, platformen en beveiligde websites;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen en verzoeken op het gebied van wet- en regelgeving wereldwijd, met inbegrip van rapportages aan en/of controles door nationale en internationale regelgevende instanties; en
 • Om te voldoen aan rechterlijke bevelen en/of om onze wettelijke rechten te verdedigen.


Wanneer we uw persoonsgegevens bekend kunnen maken
Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken conform uw keuzes bij het aanmaken van uw account en op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, als volgt:

 • Aan elke entiteit binnen de Bertelsmann groep voor doeleinden die samenhangen met werk en dienstverband;
 • Aan derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken (zoals onze leveranciers van systemen, antecedentenonderzoeken of salarisadministratie); en
 • Aan elke nationale en/of internationale regelgevende, handhavings-, uitwisselings- of rechterlijke instantie wanneer we dit op hun verzoek verplicht zijn te doen op basis van geldende wetten of verordeningen.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om het doel waarvoor ze werden verzameld te kunnen realiseren, of om aan wettelijke, regelgevings- of interne beleidsvoorschriften te voldoen. Als u uw persoonlijke gegevens echter uit onze databases verwijderd wilt hebben, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming op candidate.support@bertelsmann-hr.de.

Hoe wij deze privacyverklaring bijwerken of wijzigen
Wij kunnen delen van deze privacyverklaring wijzigen of bijwerken om onze naleving van de geldende weten regelgeving te handhaven of na het bijwerken van onze interne werkmethoden. We doen dit door de formulering op deze webpagina bij te werken en de publicatiedatum bovenaan deze pagina navenant bij te werken, hoewel u zich ervan bewust dient te zijn dat u niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks over een dergelijke wijziging wordt ingelicht. Zorg er daarom voor dat u deze privacyverklaring regelmatig controleert, zodat u volledig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen of bijgewerkte informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine internetbestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van PeopleNet, zodat de site uw computer de volgende keer dat u de site bezoekt kan herkennen. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Afhankelijk van uw instellingen zal uw browserprogramma automatisch cookies accepteren. U kunt uw instellingen echter wijzigen en ervoor kiezen om onze website te openen zonder cookies
toe te staan.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van het bedrijf met betrekking tot dit online sollicitatieplatform, kunt u klikken op

Het staat u vrij deze toestemming af te drukken voor uw administratie.

4835-1580-4465, v. 1